Selecteer een pagina

GRIP OP uw VERZUIM

ontzorgen van werkgever en ondersteunen van werknemers door persoonlijke aandacht en betrokkenheid

25% korting in de maand januari 2020

Contact

Meer grip op verzuim van uw werknemers? 

 

Als geregistreerd en gecertificeerd casemanager ontzorg ik werkgevers in het Midden- en Kleinbedrijf  (MKB) (1-50 werknemers) bij haar reïntegratie-verplichtingen volgens de Wet verbetering Poortwachter (WvP) en voer ik de regie over het gehele verzuimproces zodat alle stappen tijdig en volledig worden gezet. Ook regel ik voor u een afspraak bij de bedrijfsarts, arbeidsdeskundige en/of een 2e spoor specialist.

Belangrijk daarbij is dat de werkgever en werknemer regelmatig overleg en contact met elkaar hebben om het reïntegratieproces te bevorderen.

De werkgever blijft daarbij eindverantwoordelijk voor het uitvoeren van zijn wettelijke verplichtingen en zijn actieve rol in dit proces.

Als casemanager informeer en ondersteun ik de werknemer proactief bij de uitvoering van zijn werknemerstaken in het reïntegratieproces en de afgesproken acties, na zijn ziekmelding tot het einde van de loondoorbetalingsperiode. Zo informeer ik de werknemer o.a. over de stappen die gezet moeten worden in het kader van de Wet verbetering Poortwachter en stimuleer en start ik (preventief) interventies op, die herstel en reïntegratie bevorderen.

Als casemanager heb ik dus een procesmatige rol en ben ik de ‘spin-in-het-web’ tussen werkgever, werknemer en andere betrokkenen zonder hun verantwoordelijkheden over te nemen.

Hoe ontzorg ik u als werkgever?

Ik bied praktische ondersteuning bij het vertalen van de probleemanalyse van de bedrijfsarts naar concrete afspraken. Tijdens een reïntegratiegesprek ga ik in overleg met u en uw werknemer voor het opstellen van het plan van aanpak, een periodieke evaluatie en een eerstejaars- en eindevaluatie en leg ik de regels over de Wet verbetering Poortwachter uit, zodat afspraken duidelijk zijn en worden opgevolgd om zo snel en zo vroeg mogelijk te sturen op mogelijkheden voor werkhervatting. Uw werknemer heeft daarin ook een actieve rol.

Hoe ondersteun ik uw werknemers?

Door het stellen van de juiste vragen bij een ziekmelding. Dit kan namelijk van invloed zijn op zijn of haar verzuimgedrag. En bij frekwent verzuim (meer dan 3 keer in een jaar ziek), ga ik met hem of haar in gesprek om de oorzaak te achterhalen en samen naar oplossingen te zoeken. Uit de praktijk blijkt dat u daarmee langdurig verzuim kunt voorkomen.

Heeft u nog vragen of wilt u vrijblijvend een afspraak maken?

Ik ben van ma tm do van 9.00 tot 18.00 uur bereikbaar op 06-57731134 of  via mail: ruurdtje@mkbverzuimsupport.nl.

Ontzorgen en ondersteunen

persoonlijke aandacht en betrokkenheid

Geregistreerd bij RSC

Ingeschreven bij het beroepsregister RSC. Als geregistreerd casemanager blijf ik door de verplichte bijscholing op de hoogte van de recente ontwikkelingen en wijzigingen  op het gebied van sociale zekerheid en arbeidsrecht. Voor meer informatie:  https://www.register-rsc.nl. RSC

Samenwerking met Casemanagement Support

In samenwerking met Casemanagement Support maak ik gebruik van een privacyproof verzuimsysteem, plan ik een (preventief) spreekuur in bij de bedrijfsarts, arbeidsdeskundige of 2e spoor specialist, organiseren zij kennis- en intervisiebijeenkomsten en zorgen zij voor vervanging tijdens mijn vakantie.

Persoonlijke aandacht en betrokkenheid

Eén vast aanspreekpunt, persoonlijke aandacht en betrokkenheid.

Gratis verzuimspreekuur op locatie!

Verzuimbegeleiding op maat

Verzuimbegeleiding en reïntegratie op maat vanaf de eerste ziektedag tot en met week 104 en samenstellen van een sluitend reïntegratiedossier volgens de Wet verbetering Poortwachter. Zodat uw werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk kan, maar ook voldoet aan de eisen van het UWV.

Geld verdienen met preventie!

Voorkomen is beter dan genezen! Werken aan een veilige en gezonde bedrijfscultuur en hoe u op die manier geld kunt verdienen met preventie? Welke veiligheid, welzijn en gezondheidsrisico’s zijn er en welke maatregelen of preventieve middelen kunt u inzetten om de risico’s te beperken? Als gecertificeerd preventiemedewerker kan ik deze risico’s voor uw bedrijf in kaart brengen met de RI&E (Risico Inventarisatie & Inventarisatie). Volgens de Arbowet verplicht voor alle werkgevers met personeel!

Alleen betalen voor de geleverde diensten

Tegen een van te voren vastgesteld tarief of abonnement.

Nieuwsgierig geworden wat ik voor u kan betekenen?

Bel gerust! Ik ga graag vrijblijvend met u in gesprek over de mogelijkheden.

Contact

 

Ruurdtje de Boer

Ruurdtje de Boer

Casemanager Verzuim RSC-ROV                          MKB VerzuimSupport

Telefoon: 06-57731134 (ma-do 9-18uur)
Email: ruurdtje@mkbverzuimsupport.nl

6 + 2 =