Selecteer een pagina

GRIP OP VERZUIM EN MEER.....

door persoonlijke aandacht en betrokkenheid

voor u als MKB werkgever 

 

Hoe ontzorg ik u als werkgever?

Verzuimbegeleiding

Ik regel voor u een afspraak bij de bedrijfsarts, arbeidsdeskundige en/of 2e spoor specialist en vertaal de probleemanalyse van de bedrijfsarts naar concrete afspraken. Tijdens het reïntegratiegesprek ga ik in overleg met u en uw werknemer voor het opstellen van een plan van aanpak, een periodieke evaluatie en een eerstejaars- en eindevaluatie, zorg ik voor de 42e week melding en/of ziek-uit-dienst melding bij het UWV en leg ik de regels over de Wet verbetering Poortwachter uit, zodat afspraken duidelijk zijn en worden opgevolgd om zo snel en zo vroeg mogelijk te sturen op mogelijkheden voor werkhervatting. Uw werknemer heeft daarin ook een actieve rol.

Duurzame inzetbaarheid

Maar beter voorkomen dan genezen! Wilt u liever voorkomen dat uw medewerker uitvalt en duurzaam presteert? Signaleert u of uw leidinggevende dat uw medewerker niet goed in zijn vel zit, stress ervaart en/of minder gemotiveert is? Ik ga graag met uw medewerker in gesprek, evt. samen met uw leidinggevende, om te kijken wat hem/haar energie oplevert en  motiveert in zijn/haar werk. Ook bij reïntegratie kan dit een terugkeer in (ander) werk bespoedigen.

Personele ondersteuning

Verder kan ik u ondersteunen bij werving en selectie, arbeidscontracten, personeels- en verzuimadministratie, verzuimprotocol, functionerings- en (frequent)verzuimgesprekken, advies over subsidiemogelijkheden, onderzoek naar medewerkerstevredenheid, verzuimanalyse of wat verder nodig is.

 

Nieuwsgierig geworden wat ik voor u kan betekenen?

Bel gerust! Ik ga graag vrijblijvend met u in gesprek over de mogelijkheden.

Het eerste kennismakingsgesprek is gratis.

voor jou als werknemer

 

Hoe ontzorg ik jou als werknemer?

Begeleiden bij verzuim

Je hebt je zich ziek gemeld bij jouw werkgever. Ik ga met jou in gesprek, bied een luisterend oor, toon begrip en steun, want ik ga er van uit dat niemand zich met opzet ziek meldt. Samen met jouw werkgever of leidinggevende stel ik met jou een plan van aanpak op wat nodig is na jouw bezoek aan de bedrijfsarts om te zorgen dat je weer terugkeert in het werk.

Vragen over werk?

Beter voorkomen dan genezen! Liever wil je voorkomen dat je uitvalt. Word het werk je te zwaar en moet je nog even tot aan je pensioen, bied het werk je te weinig uitdaging, word de werkdruk je te veel of ben je niet meer gemotiveerd? Ik ga graag met jou in gesprek en evt. met jouw leidinggevende om te kijken wat jou aan energie oplevert of motiveert. Ook als je ziek bent, kan dit een terugkeer in (ander) werk versnellen.

 

Heb je nog vragen of wil je vrijblijvend een afspraak maken?

Het eerste kennismakingsgesprek is gratis.

Bel: 06-57731134 of mail naar: Ruurdtje@mkbverzuimsupport.nl

Ruurdtje de Boer

Ruurdtje de Boer

Casemanager Verzuim RSC-ROV                          MKB VerzuimSupport

contactformulier

9 + 4 =

Geregistreerd bij RSC

Als geregistreerd casemanager volg ik de ontwikkelingen op het gebied van sociale zekerheid, arbeidsrecht, arbowet, privacy en duurzame inzetbaarheid door verplichte bijscholing en intervisies. Lees voor informatie: www.rsc-register.nl